top of page
Atmosphere Studios-45.jpg

Dette er studioets primære innspillingsrom hvor de større innspillingene skjer, enten det er flygel, trommer, kor eller, blås.

Vi har et stort arsenale av mikrofoner og kan gjøre fult bandopptak samtidig med skreddersydde lyttemikser til hvert enkelt rom eller musiker. 

OPPTAKSROM

bottom of page